image
image

Postadres
Secretariaat
Velser Seniorenkoor Vitaal
Rijnstraat 33
1972 VA IJmuiden

Wilt u inlichtingen of het koor boeken voor een optreden?
Neem dan contact op met:
Mary Kok, voorzitter. Telefoon: 06 27111941. Email: marykokbos@hotmail.com

Lieke van Anholt, secretaris. Telefoon: 0255-518876. Email: liekevananholt4@gmail.com

Bankrekeningnummer
NL72 RABO 0383 6648 96
t.n.v. Velser Seniorenkoor Vitaal

Kamer van Koophandel
KvK nummer 31458317

Webmaster
www.seniorenkoorvitaal.nl
ympkw46@gmail.com