image
De geschiedenis van ons koor

Het Velser Seniorenkoor Vitaal is opgericht n.a.v. de opening van het nieuwe stadhuis van Velsen op 25 september 1965. Ter gelegenheid daarvan werden de ruim 6000 bejaarden van de gemeente Velsen uitgenodigd om het stadhuis te bekijken. Tijdens de koffie kregen alle bejaarden een brief van de Federatie Bejaardenzorg Velsen. In deze brief werden ze uitgenodigd lid te worden van een Algemeen Bejaardenkoor. Zo’n koor bestond toen nog niet. Het koor begon met 105 zanglustige leden.

Tegenwoordig is het koor trouwens nog steeds het enige seniorenkoor in de regio.

De naam is later veranderd in het Algemeen Velser Ouderenkoor en in 2008 is de naam van het koor gewijzigd in Velser Seniorenkoor Vitaal. Deze naam dekt momenteel meer wat het koor uitstraalt.

Op 3 november 1965 was de eerste repetitie een feit. Dit gebeurde o.l.v. mejuffrouw Jeanne van Asselt. Zij dirigeerde het koor van 1965 tot 1980. Haar opvolger was Joost Doodeman van 1980 tot 1990. Van 1990 tot 1991 stond Ernst van Kaar voor het koor. Mevrouw Willy van Eldik leidde het koor van 1991 tot 1995. In 1995 werd het dirigentenstokje overgenomen door Jan te Loo. Hij dirigeerde het koor tot 1997. Daarna kwam Mylada Sallé. Dirigente van het koor van 1997 tot 2002. Na 5 jaar kwam voor haar een opvolger. Dat was Thom ten Harkel. Tot 1 oktober 2015 heeft hij het koor gedirigeerd. I.v.m. ziekte van Thom ten Harkel heeft Hinke Hillege ons jubileumconcert op 15 november 2015 geleid. Vanaf 18 november 2015 is Wim de Vries onze dirigent.

In de loop van de tijd heeft het koor meegedaan aan vele korenfestivals en vele prijzen in de wacht gesleept getuige de bekers en de oorkondes die er bewaard zijn gebleven. Er is zelfs een 45 toerenplaatje opgenomen.